top of page

SH-L ABU TAREEF

facebook_untitled.jpg
LUZAN HALABI.jpg

​בית מזמין , בית שאוהב לארח
בית המהווה דוגמא לשילוב מדויק בין אירוח נרחב , שבו החלל עוצב באופן המעניק תחושה של מרחב פתוח וחופשי , תוך שמירה על אינטימיות משפחתית חמימה

LIVINGROOM - DININGROOM

LIVINGROOM-DININGROOM

LIVING ROOM 2 - KITCHEN

LIVINGROOM2-KITCHEN

BEDROOM - STAIRS

BEDROOM-STAIRS
bottom of page